Nedir?  
Motorlu kara taşıtlarının sigortalının iradesi dışında araç seyir halinde olsun olmasın hasar alma, çalınma, yanma ve kaza gibi durumları güvence altına alan sigortadır.
  
Teminatları Nelerdir?
- Aracın çarpması, çarpılması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması, yanması ve çalınması 
- Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve terör 
- Deprem ve diğer doğal afetler 
- Sel ve su baskını
- Sigara ve benzeri maddelerin temasıyla meydana gelen yangın dışındaki zararlar 
- Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar 
- Aracın asıl anahtarla çalınması 
- Anahtar teslim teminatı 
- Koltuk ferdi kaza 
- Kıymet kazanma 
- Kişisel eşya 
- Aksesuar 
- Yol yardım ve ikame araç hizmeti 
- Mini onarım hizmeti 
- Yurtdışı teminatı 
- Hukuksal Koruma   

Pratik Bilgiler
  
- Kasko sigortası temelde sigortalının kendi aracını teminat altına alan bir güvencedir. Buna ek olarak bir hasar durumunda zorunlu trafik sigortası limitlerinin yetersiz kalması halinde kasko poliçelerine dahil edilebilen İhtiyari Mali Sorumluluk Teminatı ile birlikte sigortalının seçeceği teminat limitleri dahilinde karşı tarafın maddi/manevi hasarları da bu poliçe dahilinde karşılanabilir.  

Genel Şartlar   
I. Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları    
Nedir? 
Poliçeye konu motorlu aracın işletilmesi sırasında meydana gelen bir kaza neticesinde Üçüncü şahısların ölümüne/yaralanmasına veya bir nesnenin zarara uğramasına neden olunmuş ise sigorta ettirene düşen hukuki sorumluluğu Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen limitler dahilinde teminat altına alan ve yaptırılması Karayolları Trafik Kanunu ile zorunlu kılınmış sigortadır.   

Teminatları Nelerdir? 
- Maddi zararlar teminatı 
- Sağlık giderleri teminatı 
- Sürekli sakatlık teminatı 
- Ölüm teminatı Standart police teminatlarına ek olarak İhtiyari Mali Mesuliyet, çekici araç, vb. teminatlar/hizmetler de alınabilir. 

Pratik Bilgiler
- Karayolları Trafik Kanunu’na göre zorunlu trafik sigortası yaptırmayan bir motorlu aracın trafiğe çıkması yasaktır. 
- Poliçeler 1 yıl süreli olarak yapılır. 
- Trafik sigorta poliçeleri isteğe bağlı iptal edilemezler. Bir trafik sigorta poliçesinin iptal edilebilmesi ancak aşağıdaki durumlarda yapılabilir; 
 · Sigortalının vefat etmesi
 · Aracın hurda/pert nedeni ile trafiken çekilmesi
 · Aracın satılması (Aracı satın alan kişinin teminatsız kalmaması için zorunlu trafik poliçelerinde noter satış tarihinden 15 gün sonra poliçe iptali gerçekleşir.)
 · Bayiden alınan sıfır aracın satışının iptal edilmesi (aracın bayiye iadesi)
 · Araç için yürürlükte mükerrer poliçenin var olması
- Sigortalı hukuki sorumluluğunu gerektirecek bir olayı, haberdar olduğu andan itibaren on gün içinde sigortacıya ihbar etmek, kendisine yöneltilen istemi ise, derhâl sigorta şirketine bildirmek zorundadır. -       Sadece Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir. 
- İsteğe bağlı olarak trafik sigorta poliçelerine ek bir prim karşılığı aşağıdaki teminat ve hizmetler de ekletilebilir;
o Artan mali sorumluluk
o Koltuk ferdi kaza
o Çekici vb. ek hizmetler
Genel Şartlar 
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası(Trafik Sigortası) Genel Şartları   
Nedir? 
Yurtiçi veya uluslararası yolcu taşımacılığı kapsamında seyahat eden ve sigorta sözleşmesinde kayıtlı olan yolcuları, sürücüleri ve yardımcılarını, taşımacılığın başladığı andan bitimine kadar geçen seyahat süresi içinde duraklama anlarında maruz kalabilecekleri kazalar da dahil olmak üzere her türlü kazaların olumsuz sonuçlarına karşı sigorta genel şartları çerçevesinde teminat altına alan ve tanzim edilmesi kanunen zorunlu kılınmış sigortadır.  

Teminatları Nelerdir?
 - Ölüm teminatı, 
 - Sakatlık teminatı, 
 - Tedavi giderleri teminatı.  

Pratik Bilgiler 
- Poliçede kayıtlı taşımacının, 10/07/2003 tarih ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’na istinaden verilen taşımacı yetki belgesine sahip olması; yolcu taşımacılığının zorunlu haller hariç, bu kanun hükümleri çerçevesinde yapılması ve taşımanın yapıldığı aracın Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza poliçesinde kayıtlı olması zorunludur.  
 
Genel Şartlar   
Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları    

SERVİS ARAÇLARI KOLTUK FERDİ KAZA SİGORTASI   

Nedir?
Sigorta ettirenin ve / veya bir taşımacılık sözleşmesi ile bağlı bulunduğu taşıma şirketinin, poliçede kayıtlı servis aracı ile taşıyacağı personel, öğrenciler, görevli sürücüler ile diğer görevliler, sözleşmede belirtilen güzergahlarda gerçekleştirilecek taşımacılık hizmetinin başlangıcından bitimine kadar, araçta bulundukları süre içinde ve duraklama, mola, araca inme-binme dahil olmak üzere karşılaşabilecekleri her türlü kazaların olumsuz sonuçlarına karşı poliçede belirlenen limitler ve Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde teminat altına alan sigortadır.  

Teminatları Nelerdir? 
 - Ölüm teminatı 
 - Sürekli sakatlık teminatı
 - Tedavi masrafları  

Pratik Bilgiler 
- Servis araçlarıyla taşınan personeller, öğrenciler ve görevliler için kaza ve deprem sonucu ölüm, sürekli sakatlık, tedavi masraflarını karşılar.  
- Sigortalının ihtiyacı ve taşımacılık faaliyetlerini yürüttüğü kurumun talebine göre yaygın olarak 15.000 TL – 50.000 TL arası teminat bedelleriyle tanzim edilir.  

Genel Şartlar
Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları      
Nedir?   
Poliçede belirtilen aracın kullanımından doğan ve üçüncü şahıslara verilecek maddi/bedeni zararlar ile araç sahibine düşen hukuki sorumluluğun Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası bedellerinin üzerinde kalan kısmını poliçede yazılı olan teminat limitleri çerçevesinde güvence altına alan sigortadır.   

Teminatları Nelerdir? 
 - Bedeni ve maddi zararlar 
 - Manevi tazminat (ek sözleşme ile dahil edilebilir)  
 
Pratik Bilgiler 
 - Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası poliçenizi ayrıca satın alabileceğiniz gibi zorunlu trafik poliçesi ve / veya kasko poliçenize teminat olarak ekleterek de satın alabilirsiniz.   
 - Üçüncü şahısların ölümü ya da sürekli sakatlığıyla sonuçlanan bir kazada sigorta ettirenin manevi tazminat taleplerine karşı güvence altında olması için manevi tazminat teminatının da ek sözleşme ile poliçeye dahil edilmesi gerekmektedir.  
 
Genel Şartlar 
Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları    
Nedir? 
Motorlu taşıt kullanıcılarının Yeşil Kart Sistemi’ne üye ülkelere yapacakları seyahatler sırasında neden olabilecekleri kazalar sonucunda Üçüncü şahısların ölümüne, bedeni yaralanmasına veya maddi zarara uğramasına sebebiyet vermeleri halinde zarar görenlerin üye ülkenin yerel Zorunlu Trafik Sigortası Limitlerine kadar korunmasını sağlayan sigortadır.   

Teminatları Nelerdir?  
 - Maddi Zararlar Teminatı 
 - Sağlık Giderleri Teminatı 
 - Sürekli Sakatlık Teminatı 
 - Ölüm Teminatı

Pratik Bilgiler 
 - Yeşil Kart sigortası ile birçoğu Avrupa’da bulunan 50’ye yakın üye ülkeye giriş yapabilirsiniz. Üye ülkeler listesine buradan (http://www.tmtb.org.tr/sayfa.aspx?pid=8&id=18) ulaşabilirsiniz.  
 
Tarife ve Talimatlar   
http://www.tmtb.org.tr/sayfa.aspx?pid=8&id=15