Nedir?   
Aynı anda hem sigorta şirketi ile hem de SGK ile anlaşmalı özel sağlık kurumlarında, SGK ile anlaşmalı branşlarda ve yine SGK ile anlaşmalı doktorlar tarafından, sigortalıların Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında aldıkları sağlık hizmetlerinde sigortalılardan tahsil edilen aradaki fark ücretini poliçede belirlenen limitler dahilinde karşılayan sigortadır.    
 
Teminatları Nelerdir? 
 -   Yatarak tedavi 
 -   Ayakta tedavi* 
 -   Fizik tedavi 
 -   Suni uzuv 
 -   Doğum** 
 -   Tüp bebek**

 * İsteğe bağlı olarak teminatlara dahil edilebilir. Yalnızca yatarak tedavi teminatı ile birlikte alınabilir. 

 ** İsteğe bağlı olarak teminatlara dahil edilebilir. Yatarak ve ayakta tedavi teminatları ile birlikte alınabilir. Doğum ve tüp bebek teminatlarının poliçelere dahil edilmesi, ilgili teminatı sağlayan sigorta şirketleri ve anlaşmalı kurumlar hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen bizi arayınız.  
 
Pratik Bilgiler 
-    GSS hak sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Genel Sağlık Sigortası hak sahibi olan yabancı uyruklu kişiler bu poliçe kapsamında sigortalanabilir.   
 -   Şirket bazında değişmekle birlikte yeni doğan bebekler ebeynlerinin poliçelerine en erken doğumlarından itibaren 14.günden başlayarak dahil edilebilirler.  
-    TSS belirtisinin/bulgusunun veya teşhisinin ve/veya tedavisinin başlangıcı sigorta başlangıç tarihi öncesine dayanan rahatsızlıklar ve bunlara bağlı olarak gelişen rahatsızlıklara (komplikasyonlara) ilişkin tüm giderler ve sigorta şirketlerinin TSS özel şartlarında yer alan “poliçenin kapsamı dışındaki halleri” kapsamamaktadır.   
 -   Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) tanzim eden bir çok sigorta şirketi belirli bir kesintisiz yenileme dönemi sonrasında sigortalılarına yaptıkları değerlendirme sonucunda ömür boyu yenileme garantisi verebiliyorlar.  
 -   Bazı sigorta şirketleri TSS ürünü ile birlikte genellikle poliçe boyunca 1 defa kullanılmak üzere check up, diş muayenesi, mamografi, konut asistans, oto asistans, vb. hizmetlerden birini veya birkaçını sigortalılarına ücretsiz olarak sunmaktadır.   
 -   Rahatsızlıklara özel uygulanan bekleme süreleri ve teminat dışı kalan haller için ilgili sigortanın yapılacağı sigorta şirketinin özel şartları dikkatlice incelenmelidir.  

Genel Şartlar
   
Sağlık Sigortası Genel Şartları     
Nedir?  
Sigortalının police başlangıç tarihinden sonra hastalanması ve/veya bir kaza sonucu yaralanması halinde tedavi, muayene ve tetkik için gerekli masraflar ile varsa gündelik tazminatları, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geri ödeme kuralları ve sağlık sigortası genel şartları ile sigorta şirketlerinin özel şartları çerçevesinde, poliçede yazılı teminat limitlerine kadar güvence altına alan sigortadır.   

Teminatları Nelerdir?   
 -  Yatarak Tedavi 
 -  Ayakta Tedavi 
 -  Fizik tedavi 
 -  Doğum teminatı 
 -  İlaç teminatı 
 -  Göz ve diş teminatı 
 -  Yurtdışı teminatı  

Pratik Bilgiler  
 -  Özel sağlık sigortaları sigortalıların SGK güvencesi altında olup olmadığına bakmaksızın geniş bir güvence imkanı sağlar.   
 -  Şirket bazında uygulamalar değişmekle birlikte, sektörde doğumundan itibaren bebekleri ebeveynlerinin poliçesine dahil etme imkanı sunan ve doğuştan gelen rahatsızlıklarını da sağlık sigortası genel şartları ve varsa sigorta şirketinin özel şartları çerçevesinde teminat altına alan şirketler bulunmaktadır.    
-   Özel sağlık sigortaları belirtisinin/bulgusunun veya teşhisinin ve/veya tedavisinin başlangıcı sigorta başlangıç tarihi öncesine dayanan rahatsızlıklar ve bunlara bağlı olarak gelişen rahatsızlıklara (komplikasyonlara) ilişkin tüm giderler ve sigorta şirketlerinin TSS özel şartlarında yer alan “poliçenin kapsamı dışındaki halleri” kapsamamaktadır.  
 -  Özel Sağlık Sigortası tanzim eden bir çok sigorta şirketi belirli bir kesintisiz yenileme dönemi sonrasında sigortalılarına yaptıkları değerlendirme sonucunda ömür boyu yenileme garantisi verebiliyorlar.  
 -   Bazı sigorta şirketleri TSS ürünü ile birlikte genellikle poliçe boyunca 1 defa kullanılmak üzere check-up, diş muayenesi, mamografi, konut asistans, oto asistans, vb. hizmetlerden birini veya birkaçını sigortalılarına ücretsiz olarak sunmaktadır.   
 -  Rahatsızlıklara özel uygulanan bekleme süreleri ve teminat dışı kalan haller için ilgili sigortanın yapılacağı sigorta şirketinin özel şartları dikkatlice incelenmelidir.    

Genel Şartlar
 
Sağlık Sigortası Genel Şartları           
Nedir? 
11 Nisan 2014’de yürürlüğe giren, yabancı uyruklu vatandaşlara “Özel Sağlık Sigortası yaptırma zorunluluğu” kapsamında ilgili sigortalıların police başlangıç tarihinden sonra hastalanmaları ya da kaza sonucu yaralanmaları durumunda oluşabilecek muayene, tedavi ve bakım giderlerini karşılayan sigortadır.  

Teminatları Nelerdir?

 -   Yatarak tedavi 
 -   Ayakta tedavi 
 -   Fizik tedavi 
 -   Rehabilitasyon 
 -   İlaç teminatı 
 -   Yoğun bakım 
 -   Trafik kazası sonucu diş tedavi 
 -   Evde bakım 
 -   Ambulans 
 -   Yardımcı tıbbi malzemeler 
 -   Suni uzuv 
 -   Kemoterapi-radyoterapi-diyaliz  

Pratik Bilgiler 
-   Bu police kapsamında sadece yabancı uyruklu kişiler sigortalanabilecektir. T.C vatandaşları bu poliçe kapsamında sigortalanamamaktadır. Bu poliçe sadece Türkiye Cumhuriyeti (T.C) sınırları içinde geçerli olup, yurt dışında geçerli olamayacaktır.  
-   Anlaşmalı sağlık kurumlarında yatarak tedavi giderleri limitsiz, anlaşmalı olmayan sağlık kurumlarında ise yıllık 20.000 TL limit ve %20 sigortalı katılım payı ile karşılanmaktadır. Ayakta tedavi giderleri ise anlaşmalısağlık kurumlarında yıllık 2.000 TL limit ve %40 sigortalı katılım payı ile karşılanmaktadır.   
-   Hastalıklara özel uygulanan bekleme süreleri ve teminat dışı kalan haller için ilgili sigortanın yapılacağı sigorta şirketinin özel şartları dikkatlice incelenmelidir.
  
Genel Şartlar
 
Sağlık Sigortası Genel Şartları