Nedir? 
İşyeri binalarını, tüm muhteviyatı, camları, komşulara verilebilecek zararları, çalışanları ve ziyaretçileri/müşterileri teminat altına alarak işyerlerinde oluşabilecek hasarları geniş teminatlarla güvence altına alan sigortadır.  
 
Teminatları Nelerdir?
 -   Yangın, yıldırım, infilak 
 -   Yangın mali sorumluluk 
 -   Sel/su basması 
 -   Fırtına 
 -   Kara taşıtları çarpması 
 -   Hava taşıtları çarpması 
 -   Duman 
 -   Yer kayması 
 -   Enkaz kaldırma 
 -   Deprem, yanardağ püskürmesi 
 -   Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör 
 -   Cam kırılması 
 -   Kar ağırlığı
 -   Komşuluk mali mesuliyet 
 -   Kiracı mali mesuliyet 
 -   Hırsızlık sigortası
 -   Kasa hırsızlık
 -   Dahili su 
 -   İzoasyon yetersizliği 
 -   Ferdi kaza 
 -   Çalışanlara ait özel eşyalar 
 -   Taşınan para 
 -   Emniyeti suistimal 
 -   İşveren mali sorumluluk 
 -   3.şahıs mali sorumluluk 
 -   Asansör mali sorumluluk
 -   Alternatif iş yeri değişikliği masrafları 
 -   Elektronik cihaz 
 -   Makine kırılması 
 -   Hukuksal koruma
 -   Ek/acil hizmetler 
  
Pratik Bilgiler  
-    Satış yerleri, atölyeler, depolar, fabrikalar, imalathaneler, ambarlar, ardiyeler ve özellik arz eden mekanlar iş yeri sigortası kapsamında sigortalanabilirler.  
-    Belirli sektörlerde faaliyet gösteren ve faaliyetlerinde yaygın olarak belirli riskler taşıyan iş yerleri için sigorta şirketleri tarafından sektörel bazda oluşturulmuş özel iş yeri paket ürünleri mevcuttur. Bu ürünler, faaliyet gösterilen sektöre uygun özel teminatları barındıracak şekilde oluşturulmuş ürünlerdir. Sektörlere göre düzenlenen iş yeri paket poliçeleri aşağıdaki gibidir;   
  o   KOBİ paket 
  o   Akaryakıt paket 
  o   Sağlık kurumları (Hastane,vb.) paket 
  o   Eczane paket 
  o   Market paket 
  o   Plaza paket 
  o   Turistik tesis (Otel,vb.) paket 
  o   Gıda paket 
  o   AVM paket 
  o   Eğitim kurumları paket 
  o   Güzellik merkezi paket 
  o   Noter paket 
  o   AVM paket 
  o   Diğer       
   
 
Genel Şartlar 
Yangın Sigortası Genel Şartları         
Nedir?
6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu kapsamında her bir mesken ve bulunduğu binada mesken olan iş yerlerinin deprem ve depreme bağlı olarak ortaya çıkabilecek yangın, infilak, tsunami ve yer kayması felaketlerinin doğrudan neden olacağı maddi zararlara karşı güvence sağlayan zorunlu sigortadır. 
  
Teminatları Nelerdir?
 -    Temeller 
 -    Ana duvarlar 
 -    Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar 
 -    Bahçe duvarları 
 -    İstinat duvarları 
 -    Tavan ve tabanlar 
 -    Merdivenler
 -    Asansörler
 -    Sahanlıklar 
 -    Koridorlar 
 -    Çatılar 
 -    Bacalar
 -    Yapının yukarıdakilerle benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri  

Pratik Bilgiler
-    Bulunduğu binada mesken (konut) bulunan ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan yerler için de Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılmalıdır. Bulundukları binada mesken olmayan ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan yerler için Zorunlu Deprem Sigortası yapılamaz.  
-    Olası bir felaket sonucunda meydana gelen maddi zarar nakit olarak karşılanır.    
-    Zorunlu Deprem Sigortası, Doğal Afet Sigortalar Kurumu tarafından tüm sigorta şirketleri aracılığı ile aynı fiyat tarifesi üzerinden yapılır. Evinizin Zorunlu Deprem Sigortası primini buradan (https://www.dask.gov.tr/e-services/portal/calculatePremium) öğrenebilirsiniz.    
-    Doğal Afet Sigortalar Kurumu (DASK) her yıl inşaat maliyetlerindeki artışa göre belirlediği azami bir tutarda teminat sağlar. DASK tarafından verilen azami teminat tutarı, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren bütün yapı tiplerinde 160 Bin TL’dir.  
-   Azami teminat tutarı tespit edilirken, yıkılan meskenin yeniden inşa edilmesinin maliyeti (arsa değeri hariç) dikkate alınır. 
-   Zorunlu Deprem Sigortası genel anlamıyla, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak geliştirilmiş bir sigorta sistemidir. 
-    6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince, aşağıda tanımlanmış binalar güvence altına alınır: ·      Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
    ·  634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, 
    ·  Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler, ·      Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.
    ·  Zorunlu Deprem Sigortası ayrıca yukarıdaki koşullara uyan; o   Kat irtifakı tesis edilmiş binalar, o   Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar, o   Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de geçerlidir.  
 -   Henüz bağımsız tapusu olmayan ve 2000 yılından önce inşa edilmiş meskenlerin sigortalarının, sigorta ettirenin beyanına dayanılarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabilmektedir.   

Genel Şartlar
Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları (16/05/2011 tarihinden sonra yürürlükte olan)