Nedir? 
 Yurtdışı seyahatleri esnasında sigortalının başına gelebilecek acil sağlık problemlerini poliçede belirtilen limitler ve seyahat sağlık sigortası genel şartları kapsamında teminat altına alan sigortadır.  

Teminatları Nelerdir?
 -    Acil durumda rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin ayakta/yatarak tıbbi tedavi teminatı 
 -    Sigortalının tedavinin verilebileceği en yakın sağlık kuruluşuna seyahati veya nakli 
 -    Sigortalının taburcu olduktan sonra daimi ikametgah adresine nakli 
 -    Vefat eden sigortalının nakli 
 -    Sigortalıya yapılacak tedavi nedeniyle aile üyelerinden birinin seyahati 
 -    Aile üyelerinden birinin ölümü sebebiyle yolculuğun durdurulması sonucu geri dönüş seyahati 
 -    Evde meydana gelen hasar nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu geri dönüş seyahati 
 -    Tarifeli bagaj kaybı, zarar görmesi, çalınması 
 -    Bagajın bulunması ve sigortalıya ulaştırılması 
 -    Sigortalıya ilaç gönderilmesi 
 -    Acil mesajların iletilmesi  

Pratik Bilgiler
 -   Yurtdışı seyahat sağlık sigortaları genel olarak yurtdışı vize başvurularında istenilen teminat türleri ve bedellerine uygun olarak hazırlanmış olup, standartlaşmış ürünlerdir.  
 -   Genel olarak düzenlenen police teminat limitleri, Avrupa Schengen ülkelerinin istediği standartlara uygun olarak, 30.000 EURO olup seyahat edilecek ülkenin farklı bir limit veya özel bir teminat talep etmesi durumunda bilgi verilerek uygun poliçenin tanzim edilmesi sağlanmalıdır.   
 -   Genel olarak seyahat başına azami teminat süresi 90 gündür. 90 günü aşan seyahatlerde bu süre bitmeden seyahatin başladığı ülkeye tekrar giriş/çıkış yapılmayacaksa police geçerliliğini yitirebilir. Poliçe tanzim edilmeden önce bu konu netleştirilmeli, doğru üründen police tanzimi yapılmalıdır.  
 -   Poliçe süresi içinde ve planlanan seyahat süresi dahilinde meydana gelen bir kaza neticesinde veya önceden var olan bir duruma bağlı olmayan hastalık hali sonucunda ortaya çıkan acil sağlık problemine ilişkin giderler teminat kapsamındadır.     
 
Genel Şartlar 
Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları 
Nedir?   
 Yurtdışına eğitim ya da seyahat amacıyla seyahat edecek öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun olarak teminat limitleri ve poliçe süresi özel olarak ayarlanmış sigortadır.  
 
Teminatları Nelerdir?  
 -   Acil durumda rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin ayakta/yatarak tıbbi tedavi teminatı 
 -   Sigortalının tedavinin verilebileceği en yakın sağlık kuruluşluna seyahati veya nakli 
 -   Sigortalının taburcu olduktan sonra daimi ikametgah adresine nakli
 -   Vefat eden sigortalının nakli
 -   Sigortalıya yapılacak tedavi nedeniyle aile üyelerinden birinin seyahati
 -   Aile üyelerinden birinin ölümü sebebiyle yolculuğun durdurulması sonucu geri dönüş seyahati 
 -   Evde meydana gelen hasar nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu geri dönüş seyahati 
 -   Tarifeli bagaj kaybı, zarar görmesi, çalınması 
 -   Bagajın bulunması ve sigortalıya ulaştırılması 
 -   Sigortalıya ilaç gönderilmesi 
 -   Acil mesajların iletilmesi  
 
Pratik Bilgiler
 -   Erasmus Student Network (ESN) tarafından staj ve öğrenim hareketliliği kapsamında Avrupa’ya gidecek öğrencilerin sigorta gereksinimlerini karşılayacak bir ürün oluşturulması amacıyla bazı sigorta şirketleri ile koordineli bir şekilde Erasmus Seyahat Sağlık Sigortası ürünleri oluşturulmuştur. Erasmus programının geçerli olduğu bazı üye ülkelerin konsoloslukları bu kapsamda ülkelerine gelecek olan öğrencilerden özel olaarak oluşturulmuş bu ürünü talep etmektedirler.   
-   Poliçe süresi içinde ve planlanan seyahat süresi dahilinde meydana gelen bir kaza neticesinde veya önceden var olan bir duruma bağlı olmayan hastalık hali sonucunda ortaya çıkan acil sağlık problemine ilişkin giderler teminat kapsamındadır. 

Genel Şartlar 
Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları       
Nedir?   
Sigortalının ikametgah ili dışındaki seyahatlerinde karşılaşabileceği acil sağlık problemleri için, poliçede belirtilen limitler ve seyahat sağlık sigortası genel şartları çerçevesinde teminat sağlayan sigortadır.  

Teminatları Nelerdir?  
 -   Acil rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin ayakta/yatarak tıbbi tedavi teminatı 
 -   Sigortalının tedavinin verilebileceği en yakın sağlık kuruluşluna seyahati veya nakli 
 -   Sigortalının taburcu olduktan sonra daimi ikametgah adresine nakli 
 -   Vefat eden sigortalının nakli 
 -   Sigortalıya yapılacak tedavi nedeniyle aile üyelerinden birinin seyahati
 -   Aile üyelerinden birinin ölümü sebebiyle yolculuğun durdurulması sonucu geri dönüş seyahati
 -   Evde meydana gelen hasar nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu geri dönüş seyahati 
 -   Tarifeli bagaj kaybı, zarar görmesi, çalınması 
 -   Bagajın bulunması ve sigortalıya ulaştırılması 
 -   Sigortalıya ilaç gönderilmesi 
 -   Acil mesajların iletilmesi 
 -   Katılımcı tur iptali 
 -   Seyahat acentesi iflası ve taahhüdün yerine getirilmemesi  
 
Pratik Bilgiler 
 -   Poliçe süresi içinde ve planlanan seyahat süresi dahilinde meydana gelen bir kaza neticesinde veya önceden var olan bir duruma bağlı olmayan hastalık hali sonucunda ortaya çıkan acil sağlık problemine ilişkin giderler teminat kapsamındadır.   

Genel Şartlar
Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları