Nedir?   
Her türlü inşaat projesini inşaatın başladığı ilk günden projenin tamamlanacağı ya da teslim edileceği güne kadar inşaat faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkabilecek tüm risklere karşı güvence altına alan sigortadır.  
 
Teminatları Nelerdir? 
Doğal afetler (Deprem ve yanardağ püskürmesi, sel ve su baskını, fırtına, toprak kayması ve çökmesi,vb.) 
 -    Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs 
 -    Yangın, yıldırım ve infilak 
 -    Hava ve kara taşıtları çarpması 
 -    Şantiye/işletme kazaları 
 -    Enkaz kaldırma masrafları 
 -    İnşaat makineleri 
 -    Şantiye tesisleri 
 -    Üçüncü şahıs mali sorumluluk 
 -    Bakım devresi 
 -    Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör 
 -    Hasar neticesinde gerekli fazla mesai ve seri nakliye masrafları
 
Pratik Bilgiler   
-    İnşaat All Risks Sigortası ile olası bir hasar durumunda projenin devamlılığının sağlanmasının yanında sermaye, iş gücü ve zaman kayıplarının önüne geçilmesi de sağlanmaktadır.
  
Genel Şartlar
İnşaat Sigortası Genel Şartları (Bütün Riskler)   
Nedir? 
Montaj faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, montaj sahasında ve montaj faaliyetleri esnasında ani ve beklenmedik bir sebeple meydana gelebilecek hasarlara karşı güvence sağlayan sigortadır.  

Teminatları Nelerdir? 
 -        Doğal afetler (Deprem ve yanardağ püskürmesi, sel ve su baskını, fırtına, toprak kayması ve çökmesi,vb.) 
 -        Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs 
 -        Yangın, yıldırım ve infilak 
 -        Hava ve kara taşıtları çarpması 
 -        Dört haftalık tecrübe devresi 
 -        Enkaz kaldırma masrafları 
 -        Montaj işlerini yerine getirmek için kullanılan makine ve ekipmanlar
 -        Üçüncü şahıs mali sorumluluk 
 -        Dört haftayı aşan tecrübe devresi 
 -        Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör 
 -        Hasar neticesinde gerekli fazla mesai ve seri nakliye masrafları 

Pratik Bilgiler   
-        Montajın poliçe bitiş tarihinden önce tamamının veya bir kısmının bitirilip işverene teslim edilmesi halinde teminat bu kısımlar itibariyle sonlanır.
-        Teminata konu teşkil eden, montaj mahalline boşaltılan makine ve malzeme için nakliyat sigortası olması halinde teminat, nakliyat sigortası teminatının bitiminden itibaren başlar.   
-        Sigortaya konu montaj işleri poliçede belirtilen tarihte bitirilmediği takdirde teminat müddeti ek bir prim karşılığında uzatılabilir.  
-        Kullanılmış makine ve tesislerin sigortaya konu olduğu haller hariç olmak üzere, dört haftalık deneme devresi poliçede aksi belirtilmediği takdirde teminat süresine dahildir.
 -        Sigortaya konu deneme devresi dört hafta içinde tamamlanamaz ise ek bir prim karşılığında uzatılabilir.  
 
Genel Şartlar
Montaj Sigortaları Genel Şartları      
Nedir? 
Tesislerdeki tam çalışır haldeki üretim ve yardımcı makinelerde ani ve beklenmedik nedenlerden dolayı oluşan hasarlar neticesinde oluşan kayıp ve zararların yol açabileceği onarım ve yenileme masraflarını teminat altına alan sigortadır.  
 
Teminatları Nelerdir?
-        Doğal afetler (Deprem, toprak kayması, sel, seylap vb.) 
-        Hırsızlık 
-        İşletme kazaları 
-        Tıkanma, yabancı maddelerin girmesi 
-        Yağlama kusurları 
-        İşletme personelinin veya üçüncü şahsıların ihmali, kusuru, hatası veya sabotajı
-        Terör, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, grev vb 
-        Elektrik enerjisinin doğrudan doğruya etkisi sonucu kısa devre 
-        Voltaj dalgalanması  
-        Hasar neticesinde gerekli fazla mesai ve seri nakliye masrafları 
-        Makine kırılmasına bağlı işletmenin uğrayacağı kar kayıpları 

Pratik Bilgiler 
 -        Yalnızca montaj ve deneme sürecini tamamlamış tam çalışır haldeki mekanik makine ve tesisatlar makine kırılması sigorta kapsamına dahil edilebilir.
 -        Doğru bir teklif alınabilmesi ve sağlam bir teminat sağlanabilmesi için makinelerin marka,model ve üretim yılları ile ayrı ayrı bedelleri, riziko adresi ve varsa geçmiş hasar bilgileri başta olmak üzere sigorta şirketi tarafından talep edilen tüm bilgiler eksiksiz olarak sağlanmalıdır.  
 
Genel Şartlar 
Makine Kırılması Sigortası Genel Şartları   
Nedir?  
Bir işletmede tam çalışır halde bulunan elektronik cihazları (güç üreten bütün cihazları), sigortalı tarafından gerekli önlemlerin alınması kaydıyla, ani ve beklenmedik nedenlerden dolayı oluşacak (kısa devre, voltaj değişimi, nem, vb. kaynaklanacak) hasarlara karşı güvence altına alan sigortadır.
  
Teminatları Nelerdir? 
 -        Doğal afetler (Deprem, toprak kayması, sel, seylap vb.) 
 -        İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği, kötü niyeti, 
 -        Yangın, yıldırım, infilak ve bunlar sebebiyle yapılan söndürme, yıkma ve kurtarma ameliyelerinden meydana gelen hasarlar 
 -        Kavrulma, kararma, is, duman 
 -        Su ve rutubet etkisi ve bunlardan doğan korozyon hasarları 
 -        Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs 
 -        Terör, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, grev vb 
 -        Elektrik enerjisinin doğrudan doğruya etkisi sonucu kısa devre 
 -        Hasar neticesinde gerekli fazla mesai ve seri nakliye masrafları 
 -        Seyyar ve taşınabilir cihazların sigortalı mahal dışındaki ziya ve hasarları 
 -        Artan iş ve çalışma masrafları 
 -        Elektronik cihazın bozulmasına bağlı kar kaybı 

Pratik Bilgiler 
 -        Güvence kapsamındaki elektronik makine, teçhizat veya sistemlerinin bilgi işlem sistemlerinin temizleme, bakım, revizyon, yer değiştirme esnasında veya dururken ani ve beklenmedik sebeplerden doğan onarım ve değiştirme masraflarını temin eder.   
 -        Doğru bir teklif alınabilmesi ve sağlam bir teminat sağlanabilmesi için makinelerin marka,model ve üretim yılları ile ayrı ayrı bedelleri, riziko adresi ve varsa geçmiş hasar bilgileri başta olmak üzere sigorta şirketi tarafından talep edilen tüm bilgiler eksiksiz olarak sağlanmalıdır.  
 
Genel Şartlar   
Elektronik Cihaz Sigortaları Genel Şartları  
Nedir?   
 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikler doğrultusunda, sertifika sahibi firmanın, sigortalı iç tesisatın yapım sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi esnasında ihmali, kusuru, hatası veya gerekli özeni göstermemesi nedeniyle, sigorta süresi içinde montajın yapılacağı kat malikinin uğrayacağı zarar ve ziyan taleplerini genel ve özel şartlar dahilinde, poliçede yazılı teminat limitine kadar güvence altına alan sigortadır.   
  
Teminatları Nelerdir?
 -    Montaj tüm riskler 
 -    Taahhüdün yerine getirilmemesi teminatı 
 -    Makine kırılması 
 -    Üçüncü şahıslara karşı mali sorumluluk  
 
Pratik Bilgiler 
-     Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu yönetmeliklerine uygun olarak 1 Ekim 2004 tarihinden itibaren doğalgaz iç tesisatı yapacak sertifikalı firmaların sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini sigortalatması zorunluluğunu karşılamak amacıyla oluşturulmuş özel bir üründür.  

Genel Şartlar  
Montaj Sigortaları Genel Şartları   
Makine Kırılması Sigortası Genel Şartları   
Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları