Nedir?   
Ani ve harici bir olayın etkisiyle meydana gelen bir kaza sonucu sigortalının iradesi dışında ölmesi veya cismani bir arızaya maruz kalması sonucu poliçede belirtilen varislere belirlenen limitler dahilinde tazminat ödenmesini teminat altına alan sigortadır.
  
Teminatları Nelerdir? 
 -    Ölüm teminatı
 -    Sürekli sakatlılık teminatı 
 -    Gündelik tazminat 
 -    Tedavi masrafları teminatı  

Pratik Bilgiler  
  -   Kaza neticesinde sigortalının aniden ve kaza tarihinden itibaren iki yıl boyuncu sürekli şekilde sakatlığı ile sonuçlanması halinde tedavinin sona ermesi ve sürekli sakatlılık halinin kesin bir şekilde tespit edilmesini takiben Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları’nda detaylı bir şekilde belirlenen limitler dahilinde sigortalıya ödeme yapılır.  
 
Genel Şartlar 
Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları  
Nedir?
Çoğunlukla siber suçlara esas bilgilerin satıldığı "Dark Web" ve "Deep Web" diye bilnen yasadışı ortamlardaki tüm verilerin düzenli olarak taranıp analiz edildiği ve sigortalının kişisel bilgilerinin rızası dışında kullanım riski varsa derhal uyarılmasını sağlayan sigorta türüdür.

Teminatları Nelerdir? 
 - Aşağıdaki verilerin geçmişe yönelik kontrolü ve sürekli izlenmesi;
 • 10 adede kadar banka veya kredi kartı numarası
 • 10 adede kadar banka hesap numarası
 • 10 adede kadar e-posta adresi
 • 10 adede kadar telefon numarası
 • 1 adet TC pasaport numarası
 • 1 adet Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası
 • 1 tane ehliyet numarası
Hukuki Danışma Çağrı Merkezi Hizmeti
- Kimlik Hırsızlığı
- Uzman Danışmanlığı ve Sigortalı Menfaatlerinin Yargı Önünde Savunulması: İlgili            hizmetler aşağıdaki durumlarda ve yılda 1 kez verilmektedir.
 • Kimlik hırsızlığı
 • Online saygınlığa zarar verilmesi
 • Online alışveriş anlaşmazlıkları
 • Ödeme araçlarının çalınması ya da hileli kullanımı
Pratik Bilgiler
Anlaşmazlıkların hukuki bir süreç içerisinde çözümlenmesi durumunda 6.000 TL'ye kadar; adli süreç dışında çözümlenmesi durumunda ise 900 TL'ye kadar sürecin çözümüne yönelik teminat sağlanacaktır. Poliçede 600 TL muafiyet bulunmaktadır.

Bilgilendirme Dökümanı
http://www.anadolusigorta.com.tr/i/content/45_1_SR906.pdf