Hazine Müsteşarlığı'nın "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerine İlişkin Genelgesi"ne göre 12.04.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Trafik Sigortalarına yönelik tavan fiyat uygulamasını da içeren bazı düzenlemeler yapılmıştır. 

Temelde yeni uygulamanın amacı nedir?
Bu uygulama ile birlikte Trafik Sigortası olarak bilinen Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortalarında tavan ve taban fiyatlar belirlenmiştir. 

Uygulama ne zaman yürürlüğe girdi?
Uygulama 12.04.2017 tarihinde yürürlüğe girdi. 

Geriye dönük prim iadesi yapılacak mı?

Uygulama yürürlük tarihi olan 12.04.2017 tarihinden itibaren yapılacak poliçeleri kapsamaktadır. Yürürlük tarihinden önce yapılmış olan poliçelerin iptali veya bu poliçelere yönelik bir prim iadesi mümkün değildir. 

Primler hangi kriterlere göre belirleniyor?
Primler temel olarak sigortalının hasar geçmişi, bulunduğu il ve aracın tipine göre belirleniyor. 

Yeni düzenleme kasko, koltuk sigortaları gibi diğer branşları da kapsıyor mu?

Hayır, düzenleme sadece trafik sigortalarını kapsamaktadır.

İndirimli  fiyatlarla teklifinizi almak için hemen tıklayınız.